Werken bij Algemene Onderwijsbond

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ruim 82.000 leden in alle onderwijssectoren, van basisschool tot en met universiteit. De AOb is daarmee de grootste onderwijsvakbond en belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. De belangrijkste taak van de AOb is ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden.